Jak pomóc?

Wspierając projekt Ośrodek "Powiemy To" przyczyniają się Państwo do powstania w Lublinie miejsca użytecznego społecznie, w którym będziemy pomagać osobom doświadczających trudności w mowie i komunikacji. 

Pomóc nam można na kilka sposobów:

  • Przekazanie darowizny na konto Fundacji "Powiemy To" z dopiskiem – darowizna na Ośrodek "Powiemy To": numer konta 92 1240 5497 1111 0010 6652 2008
  • Wsparcie organizacyjne poprzez zaangazowanie się w nasz projekt.

Ważna jest każda przekazana złotówka. Liczy się każdy gest w promowaniu naszych działań i w poszukiwaniu siedziby,