Misja

Naszym celem jest wspieranie osób z zaburzeniami płynności mówienia i jąkaniem sie. Zabiegamy o to, aby powołać w Lublinie specjalistyczną placówkę, w której będzie można uzyskać kompleksową pomoc.

Niepłynności w mówieniu pojawiają się u 5% dzieci i 1% osób dorosłych.