Kadra Ośrodka


Grzegorz Chmielewski – psycholog, neurologopeda-balbutolog, oligofrenopedagog. Pracowałem w oświacie, w pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych. Jestem Fundatorem i Prezesem Zarządu w Fundacji "Powiemy To". Od blisko 10 lat aktywanie wspieram osoby z zaburzeniami mowy i komunikacji: przygotowuje i realizuje projekty, prowadzę specjalistyczne terapie oraz grupy wsparcia.

 


Urszula – Antończuk – Grab – logopeda, filolog, doświadczenie zdobywałam w przedszkolach, żłobkach, placówce opiekuńczo- wychowawczej. Uwielbiam i cenie kontakt z ludźmi. W Fundacji "Powiemy To" pełnię funkcję wiceprezesa. Specjalizuje się w zaburzeniach mowy i komunikacji. Prywatnie jestem mama trójki dzieci.


Agnieszka Rusinek – obecnie studentka II stopnia Logopedii z audiologią, wychowawca młodzieżowy w Ruchu Światło-Życie oraz na turnusach profilaktycznych, wolontariusz w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS, a także tancerka lubelskiej grupy „zMYsł”. W centrum moich zainteresowań stoi człowiek i szeroko rozumiana komunikacja. W Fundacji „Powiemy to” rozwijam swoje kompetencje oraz zdobywam doświadczenie zawodowe.


Magdalena Chojnacka – Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – filologiem polskim, logopedą. Obecnie studiuję na III roku Pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Pracuję w Szkole Podstawowej jako logopeda, gdzie prowadzę zajęcia z dziećmi z zaburzeniami wymowy. 
Staram się, aby były one jak najbardziej efektywne oraz upływały w miłej atmosferze, której towarzyszy zabawa. 

 


Przemysław Gumieniak – z wykształcenia jestem prawnikiem. Od kilku lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w Lublinie. Moje zainteresowania wiążą się z turystyką i historią. Udzielam porad prawnych dla podopiecznych Fundacji.